Directe levering
100% activatiegarantie
Voordelig

Privacyverklaring Officevoordelig.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Officevoordelig kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Officevoordelig, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Officevoordelig verstrekt. Officevoordelig kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw land waar u woont
– Uw e-mailadres
– Uw bedrijfsnaam (optioneel)
– Uw btw-nummer (optioneel)
– Uw betalingsgevens
– Uw koopgeschiedenis
– Uw IP-adres

Waarom Officevoordelig gegevens nodig heeft
Officevoordelig verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Uw adresgegevens en het land waar u woont vragen wij in verband met de btw-aangifte die wij moeten doen. Daarnaast kan Officevoordelig uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Officevoordelig gegevens bewaart
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaart Officevoordelig uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Eveneens is Officevoordelig gebonden aan termijnen die bij wet gesteld zijn en waarborgt Officevoordelig deze termijnen ten zeerste.

Delen met anderen
Officevoordelig verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Officevoordelig worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Officevoordelig gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Officevoordelig maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Ads-advertenties van Officevoordelig bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Officevoordelig te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Officevoordelig heeft hier geen invloed op.
Officevoordelig heeft Google geen toestemming gegeven om via Officevoordelig verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@officevoordelig.nl. Officevoordelig zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Meldplicht en autoriteit persoonsgegevens
Mocht Officevoordelig door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking door Officevoordelig contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen
Officevoordelig beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via ons contactformulier.

Links naar andere sites
Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Privacy van kinderen
Onze service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we merken dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigen privacyverklaring
Officevoordelig heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht die aantoonbare gevolgen voor u heeft dan zal u hier via een e-mail van op de hoogte worden gesteld. 

Deze privacyverklaring is op 31-07-2020 vastgesteld.
Hulp nodig? 
Stuur ons een email.

Waarom Officevoordelig?

Contact

crossmenu